Ortodonti

Dişlerde olan çapraşıklık her yaşta estetik bir sorundur. Fakat sorun sadece estetik değildir. Fonksiyon ve hijyen de bu durumdan direkt etkilenir. Ortodontik tedavi, dişlerdeki çapraşıklığı çeneler arasındaki uyumsuzluğu düzelterek; sadece estetiğe yönelik olmayıp, ileride olması muhtemel çürük, diş eti hastalıkları ve alt çene ekleminde oluşabilecek problemleri de önler.

Toplumdaki gelişim ve sosyal ilerlemeyle beraber, erişkin kişilerin de ortodonti ihtiyacı artmıştır. Güzel bir ağız yapısı ile birlikte mutlu gülümsemeler, hem iş hem de sosyal yaşamın en önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır.

Günümüzde gittikçe daha fazla sayıda erişkin hasta, ortodontik tedavi talep etmektedir. Ortodontik sorunlar, sadece çocukluk çağında oluşmaz. Diş kaybı, diş eti rahatsızlıkları gibi problemlere bağlı olarak ileri yaşlarda da oluşabilir. Bu sorunların tedavisi, sadece estetik sorunu çözmekle kalmaz, dişlerin sağlığını sağlayarak ömrünü de uzatır. Diş eti rahatsızlığı sonucu oluşan aralıklar ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Bu şekilde görüntünün düzelmesinin yanı sıra dişlerin birbirleriyle ilişkisi sağlamlaşarak dişleri taşıyan kemik yapı da kuvvetlenecektir.

Ortodontik malzemeler ve teknikler gelişerek diş renginde braketler, şeffaf damaklıklar ve dişlerin iç yüzeylerine takılan braketler geliştirilmiştir. Bu sayede erişkin hastalar son derece kolay biçimde tedavi olabilmektedir.

Ülkemizde ortodontik tedaviye ihtiyacı olan pek çok erişkin hasta bulunmakta, ancak bu kişiler estetik kaygılardan dolayı tedavi olmak istememektedir. Bu hastaların da pek çoğu çapraşık dişlerini çektirme ya da kaplama veya protez yaptırma yoluna giderek tedavi olmaktadır. Oysa ortodontik tedavi ile dişler doğal yapıları korunarak düzeltilir, diş ve diş eti hastalıklarının önüne geçilebilir. En iyi protez insanin kendi dokusu, kendi dişidir. Bu yüzden pek çok durumda ortodontik tedavi sağlıklı bir estetiğin imdadına yetişmekte, kişiye hayatinin geri kalan kısmında “kendi dişleri” ile güzel bir gülümseme ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırabilir.

Ortodontik tedaviler genellikle çocuk ve gençlik yıllarında yapıldığı bilinmekle birlikte son yıllarda halkın bilgilenmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile erişkin ve ileri yaşlarda ortodontik tedaviler çok başarılı uygulanmaktadır. Ancak çene kemiklerini ilgilendiren anomaliler, ileri yaşlarda sadece ameliyat ile düzeltilebilmektedir.

Hemen her yaşta ortodontik tedavi yapılabiliyor olmasına rağmen, her hastanın sahip olduğu probleme göre ideal olarak tedavi edilebildiği uygun bir yaş dilimi vardır. Ortodontik tedaviler sıklıkla bütün daimi dişler sürdükten sonra (11-12 yaş) yapılmaktadır. Fakat bazı ortodontik bozuklukların, çocuktaki var olan büyüme potansiyelinden yararlanmak için erken dönemde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Tipik olarak erken tedavi, küçük yaşta kemiğin gelişimini yönlendirmek ve ana dişler sürerken onlara daha iyi bir çevre yaratmak için sabit ve hareketli ortodontik aparey kullanımını içerir. Bu tip müdahalelere ise koruyucu tedavi denilir. Erken dönemde mevcut bir problem tespit edilerek çene büyümesi yönlendirilebilir, zararlı ağız alışkanlıkları engellenebilir, fiziksel görünüm iyileştirilir, daimi dişlerin daha düzgün yerlerini almalarına rehberlik edilir.

Ortognatik cerrahi kısaca, yüzde daha estetik görüntü oluşturmak adına yapılan ameliyattır. Ortodontik tedaviler ile dişlerin düzgün sıralanması mümkündür. Ancak çenelerde mevcut olan anormal durumlar erişkin hastalarda düzeltilemez ve ortodontik tedavi yetersiz kalır. Böyle durumlarda bir çene-yüz cerrahı ve ortodontist birlikte çalışarak çeneler arası ilişki cerrahi yöntemle düzeltebilir. Çok kısa sürede elde edilen estetik sonuç başarılı olmakta ve günümüzde ortognatik cerrahi gittikçe yaygınlaşmaktadır.