Trigeminal nevralji direkt olarak beyinden çıkan 12 çift sinirden beşincisi olan trigeminal sinirin etkilendiği, çok şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalıktır. Otuz yaş altında çok nadir olarak görülür. Hastayı, günlük aktivitelerini, hatta yaşamsal işlevlerini dahi yapamaz duruma getirebileceğinden en kısa sürede tanının konması ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Buna karşın hastalar genellikle çaresizlik içinde hekimden hekime dolaşır ve bu baş edilmesi çok zor ağrılar nedeniyle ümitsizliğe kapılırlar.

Belirtileri

Hastalar sinirin hangi dalı etkilenmişse orada aniden gelen, şimşek çakar tarzda, bıçak saplanması şeklindeki bir ağrıdan yakınırlar. Önceleri kısa süreli olan bu ağrı daha sonraki dönemlerde yayılabilir. Yine tipik olan hasta yakınmaları vardır ki; diş fırçalama, yüz yıkama, su içme, yemek yeme veya konuşma eylemleri ağrıyı tetikler. Genellikle tek taraflı olmasına karşın nadiren iki taraflı da olabilir.

Tanı

Ağrı genellikle alt ya da üst çeneden başlar aslında tam ağız kenarına yakın yerde olmaktadır. Hasta bunu bir diş apsesi olarak düşünür. Bazı hastalar gereksiz diş müdahalelerine maruz kalırlar ve ağrıları geçmeyince hastalığın tanısı konulur. Trigeminal nevraljinin tanısı hastanın anlattıkları ve yaşadıkları doğrultusunda konabilir.

Trigeminal Nevraljinin Tedavisi

Trigeminal nevraljide hastanın yaşı, sağlık durumu ve altta yatan neden tedavi seçimini etkileyen faktörlerdir. Hastalık karbamazepin(tegretol) adlı ilaca genellikle iyi cevap verir.Bazı vakalarda ilaçlar fayda sağlamayabilir. Bu durumda yüz sinirinin uyuşturulması veya ilgili dallarının yakılması gerekebilir.

Diş ağrısı sadece ilgili dişin olduğu bölgede hissedilirken, nevralji ağrısı o bölgeden geçen sinir etkilendiği için daha yaygın bir bölgede ve daha şiddetli olarak hissedilir. Nevralji ağrısı; şimşek çakar tarzda, ani ve şiddetli olmakla birlikte hastalığın ilerlemesine göre ağrı oluşma sıklığı artar.

Trigeminal nevraljinin en sık sebebi sinirin komşuluğundaki damarsal oluşumlardaki yapısal farklılıklar ve bozukluklardır. Bunun yanı sıra kemik yapıdaki farklılıklar, kafa içindeki iyi veya kötü huylu kitleler de trigeminal nevralji nedeni olabilirler.