Dişlerdeki çürük temizlendikten sonra meydana gelen boşluğun amalgam veya kompozit dolgularla doldurulması yöntemi sıklıkla uygulanmaktadır. Diş hekimliğinde sağlamlık ile birlikte estetiğinde aranır olması porselenlerin dolgu amacıyla kullanılmasını mümkün kılmıştır.

İnley ve onley uygulamalar; çok fazla madde kaybı olan ve dişin çepeçevre küçültülerek kuron uygulaması gerektiren durumlarda sağlıklı diş dokusunu korumak amaçlı geliştirilmiş bir dolgu yöntemidir. Daha estetik ve kullanışlı olduğundan amalgam dolguların yerine tercih edilmektedir. Kanal tedavisi, çürük veya travma gibi etkenlere bağlı olarak dişlerde oluşan madde kaybını, dişin sadece eksik olan kısımlarını tamamlayacak şekilde restore eden, laboratuvar ortamında ve model üzerinde hazırlanan kompozit ya da porselen dolgu işlemidir. Laboratuar ortamında hazırlanan bu dolgular daha sonra özel bir malzemeyle dişe yapıştırılır.

Porselen İnley ve Onley Dolgular

Dişle aynı sertlikte olması nedeniyle ısırma kuvvetleri sonucu oluşabilecek kırılmaları önler ve dişin eskisi kadar sağlıklı olmasını sağlar. Diş renginde olduğu için dolgu çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğaldır. Laboratuvar ortamında hazırlandığı için üstün estetik ve dayanıklılığa sahip dolgulardır. Kompozit dolgulara göre, uygulandıkları diş ve komşu dişler ile çok daha uyumludur.

Kompozit İnley ve Onley Dolgular

Günümüzde arka dişler için doğrudan klinikte yapılan kompozit dolgular oldukça geliştirildiği için inley ve onley kompozit dolguların normal kompozitlere göre pek bir üstünlüğü kalmamıştır. Bu bakımdan çok tercih edilmemektedir.

İnley ve Onley Uygulamalarının Avantajları Nelerdir?

İnley ve onley uygulamalarında aynı laminate veneerlerde olduğu gibi dişin sağlam kısmı doğal haliyle korunmaktadır. Klasik dolgular gibi ağız içinde değil de laboratuvar ortamında hazırlanması nedeniyle mükemmel bir uyum sağlar ve çürük oluşma riski daha azdır. Tedavi ömrü kompozit dolgulara göre çok daha uzundur. Dişle aynı sertlikte olması sonucu ısırma kuvvetleri ile dişin zayıf kısımlarında oluşabilecek çatlama ve kırılmaları önler ve dişin eskisi kadar sağlıklı olmasını sağlar. Diş renginde olduğu için dolgu çıplak gözle ayırt edilemeyecek kadar doğaldır. Tüm yüzeylerinin cilalı ve parlak olması nedeniyle bakteri tutulumu ve leke oluşması minimum düzeydedir. Dişin eksik konturlarını ve komşu dişlerle temas noktalarını anatomik açıdan mükemmele yakın taklit ederler, bu bakımdan da diş aralarına besin artıklarının birikimi söz konusu değildir.