Ağız içi muayene sonrası teşhis amaçlı çeşitli röntgen tetkiklerine ihtiyaç duyulabilir. Genel olarak tüm ağız içi durumun değerlendirilmesi gereken durumlarda panaromik radyografi çekilmesi gerekmektedir. Panoramik radyografi, üst ve alt diş kavislerinin ve komşu doku ve oluşumların tek bir film üzerinde görüntülendiği film çekim tekniğidir. Tedavi planlamasında, verdiği genel görünüm ve detaylarla diş hekimine dişler ve çeneler hakkında genel bir bilgi verir.

Periapikal radyografi (RVG) ise dişlerin birebir boyuta en yakın görüntüsünü veren küçük film türüdür. İlgili diş grubu ve etrafındaki çene kemiğinin detaylı bir görüntüsünü verir.

Dijital radyografi, geleneksel görüntüleme yöntemlerinde kullanılan filmlere göre sensörlerin kullanıldığı bir X-ray görüntüleme tekniğidir. En önemli avantajları görüntüyü elde etmek için film banyosu gibi kimyasal maddelerin kullanılmaması ve çok daha az radyasyon kullanılarak daha iyi kalitede görüntünün çok kısa bir sürede elde edilebilmesidir. Çekilen görüntülerin dijital ortamda saklanabilmesi ve transfer edilebilmesi oldukça kolay ve rahattır. Görüntüler üzerinde istenen renk ayarları, büyütme-küçültme işlemleri ile ölçümler yapılabilmektedir. Kliniğimizde kullanılan tüm görüntüleme yöntemleri ( RVG, Panoramik ) dijitaldir.

Radyografiler, gözle yapılan muayenede fark edilemeyen çürük alanlarının tespit edilmesini sağlar. Mevcut olan dolguların altında gelişen çürük ve çatlak ya da diğer sorunların fark edilmesine imkan verir. Dişeti hastalığı nedeniyle oluşan kemik kaybı, enfeksiyon ya da kök kanalındaki sorunlar röntgen yardımı ile fark edilebilir. İmplant hazırlığı ve yerleştirilmesinde, ortodontik tedavi planlanması sırasında yararlı ve gereklidir. Kist, ağız kanserleri, metabolik ve sistemik hastalıklarla birlikte oluşan değişikliklerin saptanması da mümkündür. Çocukların diş gelişimi ve büyümeleri takip edilebilir.

Dental görüntülemede kullanılan X ışını gelişen teknoloji ile birlikte oldukça azalmış ve güvenle kullanılabilecek doza inmiştir. Tek bir diş radyografisinden alınan ışın dozu, güneş ışığına maruz kalındığında alınan radyasyondan bile daha azdır. Tek seferde tüm ağızdan 12-14 tane diş radyografisi alınmasında tıbbi açıdan herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Gerekmedikçe diş sorunları için radyografi çektirmekten kaçınılmalıdır. Eğer gerekliyse kurşun önlük giyilerek çekilmelidir.